Výstavba krbu či kachlí už nemusí byť veľkou neznámou. Celý projekt začína kontaktom a končí zárukou. Jednotlivé body vyzerajú nasledovne:

  • Kontakt – mobil, e-mail, osobne
  • Obhliadka miesta, stavby alebo nazretie do projektu – väčšinou osobné stretnutie
  • Výber vhodného diela – systému, vykurovacieho telesa, designu
  • Dimenzovanie, vypracovanie cenovej kalkulácie a grafického návrhu alebo náčrtu
  • Po odsúhlasení kalkulácie a návrhu vybavenie formalít (termín, zmluva, zálohy)
  • Zabezpečenie a objednanie materiálov
  • Samotná realizácia
  • Dokončenie diela napr. osadenie mramoru alebo iných prvkov
  • Odovzdanie diela s dofinancovaním a odovzdaním všetkých náležitostí
  • Záručný a pozáručný servis

Spoločným úsilím a vzájomným počúvaním vznikajú naozaj krásne, kvalitné a funkčné diela.